Design Thinking

Hvordan løse små og store verdensproblemer?

 

HVA ER EGENTLIG PROBLEMET?

Vi lever i en kompleks verden, en verden i stadig raskere endring. Hva gjør vi når nye systemer, medier og teknologi blir utviklet i en rivende fart og konkurransen kommer fra helt andre bransjer enn man er vant med? Hvordan omstiller vi oss raskt og utvikler produkter og tjenester som folk ønsker seg, og som er realiserbare ut fra forretningsmessige og teknologiske betingelser? Et sett av prinsipper, kjent som Design thinking, er et svært effektivt verktøy for å jobbe med problemløsning og innovasjon.  

Design thinking har sin opprinnelse fra Stanford University i USA for cirka 50 år siden og kan beskrives som ”en praktisk,  tverrfaglig, brukerorientert og prototypedrevet innovasjonsmetodikk.”

I Design thinking er man opptatt av å utforske hva som er det egentlige problemet. Ettersom problemstillingen er selve springbrettet for å jobbe med ideer til nye løsninger, er det å lete etter og være sikker på at man har avdekket det riktige problemet, like viktig som å løse det. Problemformelen er selve nøkkelen i Design thinking prosessen og danner rammen for ideer til løsninger, samtidig som den åpner opp for de spennende mulighetene.

Men hvordan vet man at man jobber med riktig problemstilling? Det er her ”brukerinnsikten” og det man i denne metodikken omtaler som ”empathizing”, kommer inn. I Design thinking bruker vi ulike metoder for å sette oss i brukerens sted – tenke som brukeren, føle som brukeren og gjøre som brukeren. Design thinking stiller krav til våre empatiske evner – evnen til å involvere seg i andres liv, tankesett og følelser, og ikke minst, det å stole på egen intuisjon.

Design thinking er en praktisk metodikk og burde egentlig heller vært kalt ”Design doing”. Ved å lage enkle prototyper av lovende ideer og teste disse på brukerne, lærer man raskt mer om kunders behov og hvilke ideer som fungerer og ikke, og man kan hurtig endre og forbedre. Dette bidrar til å gjøre innovasjonsprosessen mer treffsikker, mindre kostbar og mer effektiv.

 

 

 

SAMMEN MED OSS BLIR DU OGSÅ EN DESIGN THINKER!

I Oktan Orangeriet har vi erfaring og kompetanse på å kartlegge og forstå hva som driver mennesker til å handle som de gjør. Vi kjenner godt Design thinking metodikken og opplever at denne går dypere enn andre arbeidsprosesser i å skaffe denne innsikten. Design thinking tar på alvor at mennesker er drevet av følelser. Å sette ord på det egentlige problemet, hvorfor man velger eller ikke velger som man gjør, er ofte svært vanskelig, og krever at vi jobber med teknikker som gjør at underliggende følelser og behov kommer til overflaten. Når forsikringsselskapet har lav kundelojalitet, er det fordi prisen er for høy eller produktene for kompliserte? Eller er det helt andre og mer emosjonelle årsaker som spiller inn? Svaret er, ja, og Design thinking avdekker hva disse årsakene kan være.

En av styrkene i Design thinking  er fokuset på det tverrfaglig, i det metodikken kobler design, teknologi og forretningsforståelse. Den likestiller kreativ kompetanse med andre  fagdisipliner som knyttes til utvikling og problemløsning. Tankesettet bak Design thinking anerkjenner at det er i skjæringspunktet mellom disse at de virkelig gode – og kanskje helt uventede løsningene – oppstår. Vår kjernekompetanse er kreativitet. Vi jobber i team på alle prosjekter – i rene kreative team og team sammensatt av ulike fagdisipliner. Vi er også vant til å teame opp med kundene våre. Vi har blant annet vært heldige å få jobbe Design thinking sammen med  de fantastisk flinke menneskene på Akvariet i Bergen, og deres faglige dyktighet har vært uvurderlig for resultatet av prosessen.

Gevinsten ved å jobbe tverrfaglig er at samarbeidet mellom ulike mennesker, med helt ulik bakgrunn og forskjellig tilnærming til problemløsing, gir helt nye perspektiver.

Man må ikke må være ”designer” for å være en ”designtenker”. Tvert om. Det er de ulike kompetansene som er styrken. Bli med å jobbe i team med oss – sammen kan vi skape magi!

Vi har forelsket oss i Design Thinking og er ikke i tvil. DETTE ER DET BESTE PROBLEMLØSNINGSVERKTØYET VI HAR JOBBET MED!

 

I Oktan Orangeriet ønsker vi å bruke den mest effektive metoden for å gjøre verden til et litt bedre sted – intet problem for stort eller for lite.

Vi har medarbeidere som har gjennomført studiet og er sertifisert i metodikken. Dette er et satsingsområde for byrået, og vi vil ha tre av våre medarbeidere med også når neste runde av Design thinking studiet starter senere i høst.

Vil du vite mer om metodikken, eller har en utfordring du vil diskutere med oss, ta kontakt med Conny eller Stine.